Wederom reorganisatie bij Holland Casino

ArticlePhoto

Holland CasinoReorganiseren lijkt de nieuwe trend bij Holland Casino en gezien de huidige malaise zal het voor weinigen een verrassing zijn geweest toen bekend werd gemaakt dat er weer een ontslagronde zal volgen. Maandag werd bekend gemaakt dat ruim honderd banen van de driehonderd banen op het hoofdkantoor in Hoofddorp zullen gaan verdwijnen.

De schuldenlast van Holland bedraagt op dit moment 60 miljoen euro en de verwachting is dat dit bedrag op korte termijn zal oplopen naar 100 miljoen euro. Oorzaken van de enorme schuldenlast zijn onder andere teruglopende bezoekersaantallen en de bezoekers die wel komen geven gemiddeld minder uit.

Ondertussen bedragen de personeelskosten maar liefst 30% van de vaste kosten, iets wat niet gunstig is in het geval een bedrijf haar strategie dient aan te passen aan verslechterde omstandigheden.

Dat er sprake is van een kritieke situatie voor Holland Casino werd onlangs duidelijk toen bekend werd dat Holland Casino onder bijzonder beheer valt bij de banken en deze verlangen dat Holland Casino bezuinigingen doorvoert om het tij te kunnen keren.

Holland Casino heeft al een poging gedaan om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te versoberen, maar gesprekken met de vakbonden liepen tot nu toe op niks uit. Alhoewel Holland Casino deze gesprekken spoedig hoopt te hervatten, heeft het bedrijf al wel een nieuwe strategie aangekondigd.

De veertien vestigingen van Holland Casino zullen meer verantwoordelijkheden krijgen en hierdoor ook meer vrijheid om te ondernemen. Dit heeft als gevolg dat er banen worden geschrapt op het hoofdkantoor. Van de 300 banen op het hoofdkantoor in Hoofddorp zullen er 100 verdwijnen.

Het doel van deze nieuwe strategie is om op de lange termijn een structureel winstgevend en gezond bedrijf te ontwikkelen. Holland Casino hoopt met deze strategie beter de competitie aan te kunnen gaan met hun concurrenten wanneer de casino markt open komt te liggen.