Holland Casino moet nog meer bezuinigen

ArticlePhoto

Holland CasinoDat Holland Casino de afgelopen jaren geen goede resultaten kan overleggen is reeds bekend. Helaas hebben de reorganisaties tot nu toe niet het gewenste effect bereikt en na tegenvallende resultaten in de eerste maanden van 2013 heeft Holland Casino besloten om nog meer te besparen op personeelskosten dan reeds in november 2012 al was aangekondigd. Voor FNV Bondgenoten was dit reden om het vertrouwen in het bestuur van Holland Casino op te zeggen.

Holland Casino kondigde in november 2012 al aan dat zij 50 miljoen euro wilden gaan bezuinigen, waarvan 35 miljoen besparing op de personeelskosten zou zijn. Als gevolg hiervan zouden er 400 tot 450 banen verloren gaan bij het casino wat tot op heden nog in het bezit is van de Staat. Met betrekking tot het sociaal plan had Holland Casino al overeenstemming bereikt met FNV Bondgenoten.

De cijfers over de eerste maanden in 2013 vielen echter wederom tegen, waardoor Holland Casino heeft besloten om bovenop de geplande bezuinigingen nog eens 30 miljoen extra aan structurele kostenbesparingen op de personeelslasten door te voeren. Zo wordt onder andere het budget voor afvloeiingsregelingen en de omscholing van ontslagen medewerkers gehalveerd. Daarnaast is bekend geworden dat Holland Casino dit plan zal doorzetten, ongeacht of de vakbonden akkoord gaan.

Dit besluit is tegen het zere been van FNV Bondgenoten en is tevens aanleiding voor hen om het vertrouwen in het bestuur van Holland Casino op te zeggen. Volgens hen slaagt het bestuur al vijf jaar lang niet om Holland Casino uit de financiële problemen te helpen en willen dan ook dat het bestuur van Holland Casino zal aftreden.

Alhoewel de kritiek en ophef te begrijpen valt, zal Holland Casino wel degelijk stappen moeten ondernemen. De economische crisis, het rookverbod en de toenemende concurrentie van online casino's hebben geleid tot een drastische afname van het aantal bezoekers. Terwijl het aantal bezoekers vier jaar geleden nog op 7,5 miljoen lag is deze binnen vier jaar tijd gedaald naar 5,5 miljoen. Tegelijkertijd stegen de loonkosten van het bedrijf wel.

Met het oog op de privatisering van het bedrijf is het wel belangrijk dat het bedrijf kan leunen op goede cijfers of in ieder geval potentie, wil de Staat nog een mooi bedrag willen ontvangen voor Holland Casino.

Holland Casino kan mede door de reeds genoemde factoren al lang geen mooie cijfers meer overleggen en doordat het bedrijf ook gebonden is aan de strenge regelgeving in Nederland, is het ook lastig om nieuwe succesvolle initiatieven te ondernemen.

Met het oog op de toekomst zal Holland Casino dus wel stappen moeten ondernemen, hoe vervelend dit ook zal uitpakken voor (een deel) van het huidige personeel.