Geen verband tussen aanbod online gokken en het aantal gokverslaafden

ArticlePhoto

Deze conclusie trok de Harvard psycholoog Howard Schaffer naar aanleiding van een onderzoek die hij en zijn co-auteur Ryan Martin hebben uitgevoerd. Volgens hen is de stelling dat een groter aanbod qua online gokken ook ervoor zorgt dat het aantal gokverslaafden toeneemt een fabeltje.

In het onderzoek met als titel "Disordered Gambling: Etiology, Trajectory, and Clinical Considerations." hebben professor Schaffer en Ryan Martin onderzocht of er een verband bestond tussen het aanbod qua online gokken en het aantal gokverslaafden. Zij wilden weten of de sterke groei van het online gokken ook een toename van het aantal gokverslaafden als gevolg had.

De conclusie was opvallend. Ondanks dat het aanbod en de beschikbaarheid het van het online gokken enorm is toegenomen, bleef het aantal gokverslaafden de afgelopen 35 jaar in verhouding vrij stabiel. Ook in de periode dat er sprake was van een explosie als het gaat om het aanbod van online gokken, bleef het aantal gokverslaafden vrij stabiel.

De conclusie is zachtjes gezegd opmerkelijk en druist regelrecht in tegen de opvattingen van de vele tegenstanders van online gokken, waaronder ook politici en wetenschappers. Volgens hen zou het grote aanbod en de mate van beschikbaarheid juist verslaving in de hand werken.

Volgens het onderzoek heeft het weinig zin om online gokken te verbieden, want de groep potentiele verslaafden zullen of illegaal verder gaan of een andere verslaving als vervanging gaan zoeken.

Alhoewel de uitkomst van dit onderzoek opmerkelijk is, zullen de tegenstanders het onderzoek naar verwachting vrij snel van tafel vegen. Toch geeft het stof tot nadenken, omdat dit onderzoek suggereert dat het eerder zinvoller is om online gokken te reguleren en hiermee het gevaar van verslaving beter te kunnen ondervangen dan het verbieden met als gevolg dat de gokverslaafden of illegaal verder gaan of een andere verslaving zullen gaan zoeken. Een frappant detail is dat slechts 5% van de Amerikanen ooit met gokverslaving te maken heeft gehad, terwijl 8,5% van de Amerikanen verslaafd is aan alcohol, 25% aan nicotine en maar liefst 30% aan drugs. Gezien de vele aandacht voor het online gokken in verhouding tot deze andere verslavingen zou je wellicht denken dat deze verhoudingen anders lagen...